موج احکام شرعی

احکام واجبات سیاسی اجتماعی

احکام شرعی ازدواج دائم

این بار احکام شرعی ازدواج دائم را که شامل 61 سوال و جواب خواندنی برای همه افراد اعم از دختر و پسر و مجرد ها و متاهل ها است در این سایت قرار گرفته است که امیدواریم مورد توجه و استفاده شما قرار بگیرد.

1

سؤال: آیا زن و مردى مى توانند از راه دور از پشت تلفن صیغه عقد را خوانده و به عقد دائم هم در آیند؟

پاسخ: مانعى ندارد.
2

سؤال: با توجه به اینكه نكاح با دو خواهر به صورت جمعاً ممنوع است، حكم ازدواج دو قلوهاى به هم چسبیده چگونه است؟

پاسخ: نمى توانند با هیچ كس ازدواج نمایند.
3

سؤال: ضمن عقد شرطى با این مضمون وجود دارد كه، هر گاه زن ومرد بخواهند از هم جدا شوند مرد متعهّد است كه نصف دارایى حاصله در دوران زندگى مشترك را بلا عوض به زن انتقال دهد حكم شرعى قرار دادن این شرط چیست؟

پاسخ: مانعى ندارد .
4

سؤال: اگر پدر دختر وجد پدرى او مرده باشند اجازه گرفتن از عمو براى ازدواج لازم است ؟

پاسخ: اجازه عمو لازم نسیت .
5

سؤال: حكم ازدواج اینجانب با دخترى نجیب و پاكدامن كه هر دو همدیگر را مىخواهیم با علم به اینكه او مى داند همسرى با سه فرزند دارم و او راضى به ازدواج با من مى باشد در ضمن با همسرم موضوع را در میان گذاشته ام اما او راضى به این ازدواج نیست با اینكه در زندگى هیچ كم و كسرى درحق او نكرده ام و او این موضوع را خوب مى داند چیست؟

پاسخ: ازدواج شما اشكال ندارد و رضایت همسر شرط نیست مگر در ضمن عقد ازدواج شرط كرده ازدواج مجدّد نكنید كه باید به شرط وفا نمائید ولى به هر حال ازدواج شما صحیح است و در صورتیكه دختر باكره باشد (یعنى اولین ازدواج او است) رضایت پدر یا جد پدرى شرط است.
6

سؤال: شخصى با خانمى ازدواج كرده است كه قبلاً آن خانم مرتكب زنا شده مرد قبل از ازدواج از ارتكاب زنا توسط آن خانم مطلع بوده على رغم آن با او ازدواج كرده زن بشدّت پشیمان است در این صورت تكلیف شوهر نسبت به مردى كه با زنش مرتكب زنا شده است چیست ؟

پاسخ: تكلیفى بر ایشان نیست.
7

سؤال: در صورتى كه میّت بطور طبیعى زنده شود (مثلا با دعا یا تصرف ولایى یا رجعت) یا در مواردى كه زن باید در عده وفات باشد مانند مرتد شدن زوج یا طلاق حاكم در زوج مفقود الاثر بعد از رفع مانع (توبه، رجوع از ارتداد، عودت زوج مفقود الاثر) حكم رجوع زوج به زوجه را شرعاً بیان نمایید ؟

پاسخ: رجوع جایز نیست بجز در مورد مفقود الاثرى كه در ایام عده پیدا شود و مرتد ملى اگر قبل از انقضاء عده توبه كند زوجیّت بحالِ خود باقى است ودر فطرى اگر مرتدّ در اثناء عده توبه كرد ورجوع كرد احتیاط ترك نشود .
8

سؤال: مقصود از باكره چیست؟

پاسخ: مقصود از باكره كسى است كه از روى عقد شرعى دخول به او قبُلا یا دُبُرا نشده باشد .
9

سؤال: مى دانیم كه نكاح خواهر زن در صورتى كه خود زن در عده طلاق باشد باطل است و بعد از پایان عدّه عقد با خواهر زن جایز است. حال مى خواهم بپرسم در صورتیكه دو خواهر از دو مادر باشد یعنى مادر هر كدام غیر از مادر دیگرى باشد در اینصورت چه حكمى دارد؟

پاسخ: فرقى نمى كند وحكم به بطلان ازدواج با خواهر زن در عده طلاق رجعى ونیز در عده متعه از باب احتیاط واجب مى باشد.
10

سؤال: آیا ازدواج در اسلام یک امر لازم و واجب است؟ آیا یك مسلمان مى تواند تجرّد را انتخاب كند وازدواج نكند (بشرط اینكه مرتكب گناه نشود)؟

پاسخ: واجب نیست مگر این كه انسان بداند بدون آن در گناه مى افتد .

سؤال: در صورتى كه مطابق نظر شریف حضرتعالى عدم بكارت (ثیبوبت) عیب محسوب مى شود بفرمائید:آیا صرف عدم بكارت (ولو بكارت به صورت شرط یا وصف در نكاح نیامده باشد) موجب حق فسخ یا تقلیل مهرّیه به نفع زوج مى شود؟

پاسخ: صرف عدم بكارت (كه عقد مبنىّ بر آن واقع نشده است) موجب حق فسخ نمى شود وشوهر مى تواند تفاوت بین مهر باكره وثیّب را بالنسبه كم كند .
12

سؤال: آیا زن در حال عادت ماهانه (حیض) مى تواند نكاح یا عقد كند ؟

پاسخ: اشكال ندارد .
13

سؤال: 1ـ مرد صیغه عقد را به چه صورتى مى تواند بخواند؟

2
ـ آیا حتما باید عربى خوانده شود؟

3
ـ آیا حتما باید بدانیم كه عدّه گرفته است؟

4
ـ اگر مشهور به زنا باشد مى توان با او ازدواج كرد؟

پاسخ: 1ـ می تواند زن بگوید:( بعد از تعیین مدّت ومَهر) مَتعتك نفسی فی المدة المعلومة على المهر المعلوم و مرد هم بگوید : قبلتُ.

2
ـ بنابر احتیاط واجب با فرض تمكن از عقد عربى عقد فارسى خوانده نشود.

3
ـ لازم نیست مگر اینكه سابقاً در عده بوده و احتمال بدهد هنوز عده اش ادامه دارد كه در این صورت اگر زن متهم باشد به احتیاط واجب تحقیق نماید .

4
ـ به احتیاط واجب جایز نیست مگر اینكه توبه كند .
14

سؤال: من جوانى هستم 24 ساله وقصد دارم با دخترى ازدواج نمایم كه در اروپا زندگى مى نماید واز نظر حجاب كمى سهل‌انگار است ، مثلا با موى برهنه رفت وآمد مى كند. حال اگر بخواهم با این قبیل اشخاص ازدواج نمایم ، آیا از نظر احكام خداوند در این دنیا ودر دنیاى آخرت مسئولیت وبازخواستى براى من وجود دارد؟

پاسخ: قبل از ازدواج مسئولیتى ندارید ولى بعد از آن مسؤول حفظ حجاب او هستید وباید اورا از بیرون رفتن بدون حجاب منع كنید پس باید از هم اكنون محاسبه كنید كه آیا مى توانید با چنین زنى اینطور برخورد نمایید و وظیفه تان را انجام دهید.
15

سؤال: خواهرزنم زنى مطلقه بوده وداراى دو فرزند مى باشد ومجبور به زندگى با ما مى باشد ، به علت این كه هر دو جوان هستیم براى اجتناب از گناه آیا مى توانم ایشان را صیغه نموده به شرطى كه فقط با هم محرم شویم ودر نهایت در حد لمس كردن دست ویا كارهایى از این قبیل كه بعضى اوقات اتفاق مى افتد حرام نباشد؟ در ضمن ایشان راضى به ازدواج با كسى نیست ، در صورت منفى بودن مرا راهنمایى فرمایید؟

پاسخ: هر عقدى که میان شماصورت بگیرد باطل است و بهتر است او را به ازدواج با شخصى مناسب راضى نمایید واین، راه حل مشكل شما است.
16

سؤال: اگر یك مرد متأهل بنا به مسائل پزشكى با زن خود كه حامله است. بمدت یكسال نزدیكى نكند آیا بعد از زایمان زنش مى بایست صیغه را مجدد بخوانند؟ یا خیر و در طول مدت یكسال خواهر همین زن را كه خود مطلقه مى باشند را مى توان صیغه كرد؟

پاسخ: احتیاجى به تجدید عقد نكاح نیست، و در مدت مزبور نمى تواند خواهر وى را صیغه كند.
17

سؤال: آیا خواندن صیغه محرمیت در موقع خواستگارى لازم است یا اختیارى؟

پاسخ: اختیارى است البته با رعایت بقیه شرائط.
18

سؤال: عقد سید با غیر سید چه حكم دارد؟ بعضى ها مى گویند این عقد حرام است؟ چون موجب اهانت سادات مى باشد، آیا این گفتار با موازین شرعى تطبیق مى كند؟

پاسخ: اشكال ندارد.
19

سؤال: مردى با خانمى ازدواج كرده است كه از شوهر قبلى خود دخترى دارد بعد از مدتى شوهر دوم با دختر همسر خود زنا مىكند آیا با این زنا به همسر خود که مادر این دختر هست حرام مىشود یا خیر؟

پاسخ: حرام نمى شود.
20

سؤال: پس از ازدواج دائم با دختر سیده آیا ازدواج با دیگرى جایز است یا خیر؟

پاسخ: مانعى ندارد.

21

سؤال: اگر دختر و پسرى بخواهند با هم ازدواج کنند ولى براى شناخت و آشنایی بخواهند قبل از ازدواج دائم ازدواج موقتى داشته باشند ولى پدر دختر اجازه ندهد آیا دختر و پسر مى توانند بدون اذن پدر دختر به عقد موقت یکدیگر درآیند؟

پاسخ: جایز نیست و عقد باطل است .
22

سؤال: عاشق دخترى شده ام كه به هیچ عنوان نمى توانم دست از او بكشم ولى او سنى است در صورتى كه از ازدواج با سنى بدم مى آید چه كنم؟

پاسخ: ازدواج با وى مانعى ندارد و انشاء الله بعد از ازدواج هدایت مى شود .
23

سؤال: آیا به حرف یك مرد كه صادقانه با ما صحبت مى كند و مى خواهد با ما ازدواج كند باور كنیم یا نه؟

پاسخ: باید خیلى مراقب باشید .
24

سؤال: آیا ازداواج با خواهر زن به اجازه زن احتیاج دارد؟ اصولا مى توان با خواهر زن ازدواج كرد یا نه؟

پاسخ: جمع بین دو خواهر در ازدواج جایز نیست ولى پس از فوت زن اول یا طلاق دادن و انقضاء عده رجعیه مى تواند با خواهر او ازدواج كند .
25

سؤال: اگر دخترى را فقط براى محرمیت و بدون ازاله بكارت صیغه كنند در فرض انكه دختر به سنى رسیده باشد كه صلاح و مصلحت خویش را تشخیص بدهد و آیا باز هم اجازه پدر او لازم است؟ اگر ترس وقوع در حرام باشد چطور؟

پاسخ: اجازه پدر یا جد پدری در این صورت هم شرط است البته اگر دختر در شئون زندگی خود مستقل است - به احتیاط واجب - اجازه لازم است .
26

سؤال: شوهر من موقع عقد با كارم كه معلمى است موافق بود ولى الان مى گوید راضى نیستم كه سر كار بروى تكلیف من چیست؟

پاسخ: در این فرض نمى تواند شما را منع كند .
27

سؤال: آیا براى ازدواج دختر رضایت پدر شرط است؟

پاسخ: اذن پدر یا جدَ پدری شرط است و همچنین است به احتیاط واجب اگر دختر در شئون زندگی خود مستقل باشد .
28

سؤال: آیا مطلقه ثلاثه به وسیله وطى محرم محلل (مانند وطى در حال احرام یا روزه واجب یا حیض و نفاس یا تنگى وقت نماز واجب یا بالغ نبودن زوجه یا وطى منتهى به افضاى غیر بالغه یا …)، بر زوج اول حلال مى شود؟

پاسخ: حلال می شود .
29

سؤال: بهترین سن براى ازدواج چه سنى است؟

پاسخ: سنى كه بتواند زندگى را اداره كند .
30

سؤال: شرایط ازدواج دایم با اهل كتاب چیست؟

پاسخ: ازدواج دائم با اهل كتاب به احتیاط واجب جایز نیست .

31

سؤال: چرا یك زن مسلمان نمى تواند با مردى غیر مسلمان ازدواج نماید؟

پاسخ: طبق راوایات معتبره ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان صحیح نیست .
32

سؤال: چرا مرد نمى تواند دو خواهر را بطور همزمان به نكاح خویش درآورد؟

پاسخ: خداوند در قرآن مجید نسبت به حرمت جمع بین دو خواهر مى فرماید (حرمت علیكم امهاتكم … و ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف) سوره نساء آیه 23 .
33

سؤال: اگر دخترى كه شاغل و استقلال مالى دارد و فقط در منزل پدرى زندگى مى كند و عاقل و بالغ مى باشد (34 ساله) نیاز به اذن پدر دارد؟

پاسخ: بله به احتیاط واجب اذن لازم است .
34

سؤال: چنانچه زنى در كودكى (5 سالگى) مورد آزار قرار گیرد و بكارتش را از دست بدهد؛

1
ـ آیا كلیه مسائلى كه در باب دختر باكره وجود دارد را از دست مى دهد و به جرم گناه نكرده غیر باكره فرض مى گردد؟

2
ـ اجازه پدر را در موقع ازدواج نیاز دارد یا خیر؟

3
ـ چنانچه خودش به این مطلب تا زمان ازدواج مطلع نباشد حكمش چیست؟

پاسخ: 1 ـ اگر منظور كم شدن مهر در صورت معلوم شدن پس از ازدواج است بدون شك این حكم جارى است و اگر حكمى دیگر است بیان كنید.

2
ـ نیاز دارد.

3
ـ فرقى نمى كند.
35

سؤال: اگر مسلمانى زن مسیحى را به همسرى انتخاب كند و او اسلام را قبول دارد ولى چون خارجى است نمى تواند شهادتین را بگوید آیا مى شود با او ازدواج كرد ؟

پاسخ: كافى است كه ترجمه شهادتین را به زبان خود بگوید ولى تا آن را نگفته است ازدواج دائم با او اشكال دارد .
36

سؤال: رابطه با یك دختر نامحرم اگر یك رابطه سالم و بدون سوء ظن باشد و تصمیم به ازدواج داشته باشند آیا اذن پدر لازم است؟

پاسخ: چنانچه بیم وقوع در حرام باشد جایز نیست و برای ازدواج اذن پدر یا جد پدری دختر لازم است .
37

سؤال: متن خطبه چیست و به چه نحو باید خوانده شود؟

پاسخ: اگر عقد منقطع باشد كافى است با تعیین مهر و مدت به وكالت از زن بگوئید (انكحت موكلتى نفسى فى المدة المعلومة على الصداق المعلوم) سپس از طرف خود بگویید (قبلت النكاح لنفسى فى المدة المعلومة على الصداق المعلوم) البته در هر دو طرف باید با قصد انشاء عقد موقت باشد و قصد قبول آن.و اگر عقد دائم باشد كافى است به وكالت از زن بگوئید (انكحت موكلتى نفسى على الصداق المعلوم) سپس از طرف خود بگوئید (قبلت النكاح لنفسى على الصداق المعلوم) البته در هر دو مورد بعد از گفتن موكلتى اسم خانم را ذكر كنید.
38

سؤال: در همه خانواده ها رسم بر این است كه در دوران عقد هیچگونه دخولى به منظور جلوگیرى از حاملگى انجام نشود. سؤال این است كه در این دوران زوجین چگونه باید با هم روابط جنسى داشته باشند كه هم مسائل شرعى رعایت شود و هم مشكلى از لحاظ مسائل عرفى پیش نیاید؟

پاسخ: دختر و پسر در دوران عقد زن و شوهر هستند و در رابطه بین خودشان با سایر زن و شوهرها فرقى ندارند البته در محیط ما به حسب متعارف شرط ضمنى این است كه بر زن لازم نسیت خواسته شوهرش در رابطه با دخول را قبول كند.
39

سؤال: در اسلام مدت صیغه چگونه است؟

پاسخ: به هر مقدار كه توافق طرفین است ولى نباید از محتمل عمر یكى از زوجین بیشتر باشد.
40

سؤال: براى عقد دائم آیا لازم است صیغه محرمیت خوانده شود ؟

پاسخ: مى توانند ابتدا عقد موقت بخوانند و اگر مدت أن نگذرد و یا شوهر أن را نبخشد عقد دوم صحیح نخواهد بود .

41

سؤال: ازدواج مرد غیر سید با زن سید اشكال دارد ؟

پاسخ: اشكال ندارد .
42

سؤال: ازدواج با زن فاحشه چه حكمى دارد ؟

پاسخ: بنابر احتیاط واجب قبل از توبه با وى ازدواج نكند .
43

سؤال: بین زن و مردى عقد واقع شده كه زن ادعا دارد دائمى است و مرد ادعا دارد موقت است با توجه به اینكه شاهد و سندى نیست قول كدامیك مقبول است ؟

پاسخ: اگر ظاهر حال در كار نباشد در بعضى فروض مرد مدعى است و در بعضى فروض زن و احیاناً هر دو مدعى مى باشند خصوصیات مورد را ذكر نمائید تا جواب مناسب داده شود .
44

سؤال: آیا دو نفر مى توانند خودشان صیغه عقد را بدون شاهد بخوانند ؟

پاسخ: در عقد نكاح حضور شاهد شرط نیست .
45

سؤال: در صورت ثبوت مهر آیا مهر المثل نكاح دائم را ضامن است یا منقطع ؟

پاسخ: نكاح دائم .
46

سؤال: آیا اذن پدر در ازدواج دختر شرط است یا خیر ؟

پاسخ: اگر باكره باشد و در شؤون زندگى مستقل نباشد اجازه شرط است ,و اگر مستقل باشد نیز بنا بر احتیاط واجب شرط است .
47

سؤال: آیا كسى مى تواند با خواهر زن خود به صورت موقت یا دائم ازدواج كند ؟

پاسخ: بعد از طلاق همسر خود و گذشت عدّه وى در طلاق رجعى مى تواند با خواهر او ازدواج دائم یا موقت بكند و قبل از آن جایز نیست و عقد باطل است .
48

سؤال: آیا بیمارى ایدز باعث فسخ عقد نكاح مى شود؟

پاسخ: باعث فسخ نیست ولى اگر مرد مبتلا باشد و به این دلیل ناچار به ترك مقاربت با زوجه اش باشد به احتیاط واجب باید او را در صورت در خواست طلاق دهد و اگر زنش را بطور كلى رها كند و او را بلا تكلیف بگذارد مى تواند به حاكم شرع شكایت ببرد و حاكم شرع مرد را ملزم به ترك هجر یا طلاق مى كند و اگر امتناع ورزید طلاق مى دهد.
49

سؤال: خواهرى به برادر كوچك خودش شیر پستان داده آیا پسر خواهر با دختر برادر مى توانند با هم ازدواج كنند؟

پاسخ: نمى توانند با هم ازدواج كنند.
50

سؤال: دختریکه از طریق زنا بکارت او زایل شده است آیا میتواند بدون اذن ولی ازدواج کند ؟

پاسخ: نمی تواند .

51

سؤال: شخصی با کسی لواط نموده آیا می تواند با خواهر او ازدواج کند ؟

پاسخ: اگر دخول صورت گرفته باشد و هنگام دخول فرد بالغ و ملوط غیر بالغ باشد در این صورت خواهر ملوط بر او حرام است و اگر فاعل نابالغ باشد حکم باد شده مبنی بر احتیاط وجوبی است .
52

سؤال: ازدواج با زنان اهل کتاب چه حکمی دارد؟

پاسخ: عقد دائم به احتیاط واجب جایز نیست وعقد موقت اشکال ندارد.
53

سؤال: اگر مردى با زنى صیغه عقد موقت جارى ساخته باشند و مجامعت نیز واقع شده باشد چنانچه به منظور تبدیل عقد مؤقت به دائم (میان همان مرد و زن) صیغه موقت را فسخ نمایند آیا قبل از جارى ساختن عقد دائم زن مى بایستى عده نگه دارد؟ به بیان دیگر آیا براى تبدیل عقد موقت به دائم میان یك زن و مرد واحد نیز مى بایستى توسط زن مدت عده رعایت شود؟

پاسخ: عده لازم نیست ولى عقد را نمى توان فسخ كرد بلكه اگر وقت باقى است باید مرد باقیمانده را ببخشد.
54

سؤال: زنی با مردی ازدواج میکند و در ضمن عقد شرط میتواند که مرد حق ازدواج مجدد را نخواهد داشت ایا این شرط مشروع و لازم الاجرا است ؟

پاسخ: چنانچه شرط شود که ازدواج مجدد نکند بر زوج لازم است که به این شرط عمل کند.
55

سؤال: من برادری دارم كه الان 26 ساله هست او با فرزند خاله ام یک هفته در کودکی بصورت دائم از مادر من شیر خورده است، حالا میخواهم بدانم فرزند خاله من به چه کسانی محرم هست ؟ ایا اگر بخواهد با فرزند خواهر من ازدواج کند ایا میتواند یا خیر؟

پاسخ: فرزند خاله شما به همه فرزندان مادرشما محرم است و ازدواج او با فرزند خواهر شما حرام است چون دائی رضاعی او میشود.
56

سؤال: دختر از چه سنی می تواند بدون رضایت پدر ازدواج کند و چگونه و تحت چه شرایطی ؟

پاسخ: در هیچ سن و در هیچ شرائطی که حتی اگر مستقل در شؤون زندگی باشد به احتیاط واجب ازدواجش باید با إذن پدر یا جدّ پدری باشد .
57

سؤال: آیا اگر در عده طلاق بائن زن رجوع در مهرش نکند زوج می تواند با دادن یک مهری که رضایت زوجه را جلب کند اورا به عقد موقت یا دائم خود در آورد ؟

پاسخ: می تواند .
58

سؤال: بازنی که در ازدواج موقت دیگری بوده ازدواج کرده ودخول صورت گرفته بدون آنکه از همسر داشتن اوخبر داشته باشم آیا بعدا ً می توانم با اوازدواج کنم؟

پاسخ: بنابر احتیاط واجب بر شما حرام ابدی شده است.
59

سؤال: من قصد ازدواج با مردی را دارم که مسلمان است ولی نماز نمی خواند . از نظر شرعی اشکال ندارد ؟

پاسخ: اگر ترس انحراف و گمراهی باشد جایز نیست .
60

سؤال: آیا خواندن صیغه ازدواج با زبان عربى توسط غیر عرب كافى است؟ بدون آن كه معانى آن كلمات را بداند باعلم به این كه در حقیقت، مقصود اجراى عقد ازدواج است؟ وآنگهى صیغه ازدواج را با لغت و زبان غیرعربى نمى توان خواند؟

پاسخ: توجه اجمالى به مفاد معناى صیغه، كافى است و بنابر احتیاط، اجراى آن با لغت و زبان دیگرجایز نمى باشد.

61

سؤال: آیا ازدواج زن در دوران عدّه درست است؟

پاسخ: ازدواج در دوران عدّه باطل است.

براساس فتوای آیت العظمی سیستانی

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم شهریور 1388ساعت 6:38  توسط حمیدمظاهری راد  |